โอรีโอสตอเบอรี่ครีมชีส

Posted: กุมภาพันธ์ 14, 2012 in Uncategorized
Advertisements

การจำหน่ายผลสตรอเบอรี่


ชาวสวนสตรอเบอรี่ที่แม่สาย(บ้านน้ำจำ) สามารถจำหน่ายผลสตรอเบอรี่สดได้หลายทางดังนี้

1.  จำหน่ายผลสดปลีกกับนักทัศนาจรที่เที่ยวแม่สาย  โดยจะมีการสร้างร้านชั่วคราวขึ้นบริเวณริมถนนพหลโยธิน  เป็นจำนวนหลายสิบร้าน  ชาวสวนจะนิยมวิธีขายวิธีนี้  เพราะขายได้ราคาดีได้เงินสดและเสียหายน้อย

2. จำหน่ายโดยส่งผลสดเข้าจำหน่ายใน กทม. โดยทางรถทัวร์ ซึ่งเราจะเห็นสตรอเบอรี่จากแม่สายนี้นั่นเองที่วางขายอยู่โดยทั่วไปใน กทม. ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต  จนถึงหาบเร่แผงลอย  โดยเฉพาะในช่วงที่มีผลสตรอเบอรี่ออกมาก ๆ ในแต่ละวันจะมีสตรอเบอรี่จากแม่สายเข้าสู่ กทม.ประมาณวันละ 2,000 กก.  การขายโดยวิธีนี้ชาวสวนจะได้ราคาพอสมควร แต่มักจะมีผลผลิตเสียหาย  เนื่องจากการขนส่ง และอาจมีปัญหาด้านการเงิน

3. จำหน่ายเข้าโรงงานแปรรูปผลสตรอเบอรี่ที่จำหน่ายโดยวิธีนี้มักเป็นผลสตรอเบอรี่ที่ด้อยคุณภาพ  มีตำหนิ หรือในช่วงที่ผลสตรอเบอรี่ออกมากจนล้นตลาด ชาวสวนจำเป็นต้องขายให้กับผู้ที่รับซื้อ  เพื่อส่งให้โรงงานแปรรูปอาหารอีกทีหนึ่ง การขายโดยวิธีนี้มักจะได้ราคาต่ำ  และต้องเสียเวลามาแต่งและปาดขั้วผลออก  แต่ชาวสวนก็ยังจำเป็นต้องขายโดยวิธีนี้

ในปีที่ผ่านมา  ราคาผลสตรอเบอรี่สดที่ชาวสวนได้รับ ประมาณได้ดังนี้

ในช่วงต้นฤดู (เดือน ม.ค.)ราคาเฉลี่ยประมาณ 50/กก.

ในช่วงกลางฤดู (เดือน ก.พ.)ราคาเฉลี่ยประมาณ 30 บาท/กก.

ในช่วงปลายฤดู (เดือน มี.ค.)ราคาเฉลี่ยประมาณ 15-20 บาท/กก.

ราคาดังกล่าว  หมายถึงผลสตรอเบอรี่คุณภาพดีที่จำหน่ายเพื่อรับประทานสด  ส่วนสตรอเบอรี่ที่มีคุณภาพต่ำ  หรือในช่วงที่สตรอเบอรี่ล้นตลาด  ชาวสวนจะปาดขั้วผลออกและจำหน่ายให้โรงงานแปรรูป ได้ กก.ละไม่เกิน 10 บาท เท่านั้น

สรุป

สตรอเบอรี่เป็นไม้ผลที่มีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรชาวแม่สายได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในช่วงที่เกษตรกรว่างจากการเพาะปลูกพืชหลักในฤดูฝน และยังช่วยผันเงินจากเมืองหลวงสู่ชนบทเป็นเงินปีละหลายล้านบาท  สมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล  ในการที่จะช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองหลวงกับชนบทได้ส่วนหนึ่ง

การปฏิบัติหลังจากสตรอเบอรี่ให้ผลแล้ว
เมื่อถึงเดือนเมษายนต้นสตรอเบอรี่เริ่มหยุดให้ผล เนื่องจากอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นช่วงแสงเริ่มยาวขึ้น ต้นสตรอเบอรี่จะเริ่มเจริญเติบโตด้านลำต้น กสิกรในพื้นราบมักจะขุดต้นสตรอเบอรี่ทิ้งด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้.-
1. การดูแลรักษาต้นสตรอเบอรี่ข้ามปี ในสภาพที่อุณหภูมิสูงทำได้ยาก และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง เนื่องจากต้นสตรอเบอรี่ไม่ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อน และสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงโรคของสตรอเบอรี่ระบาดง่าย
2. เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินหลังจากปลูกสตรอเบอรี่หยุดให้ผล เช่น ปลูกผักหรือพืชไร่ซึ่งได้ผลตอบแทนสูงกว่า 3. การที่ทำลายต้นสตรอเบอรี่ เป็นการทำลายแหล่งเพาะเชื้อโรคของสตรอเบอรี่ได้ผลดี

การบรรจุและขนส่ง
เนื่องจากผลสตรอเบอรี่บอบช้ำง่าย โดยเฉพาะถ้าเส้นทางคมนาคมไกลและไม่ดีเท่าที่ควร การบรรจุผลสตอเบอรี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ภาชะนะที่บรรจุจะต้องไม่มีส่วนที่แหลมคมซึ่งจะทำให้ผลเสียหาย การวางผลจะต้องวางไม่เกินสองชั้น ถ้าพบว่ามีผลเสียควรคัดออกทันทีเพื่อป้องกันผลข้างเคียงพลอยเน่าเสียหายไปด้วยในกรณีเส้นทางคมนาคมลำบากไม่สามารถขายผลสดจำเป็นต้องขายผลช้ำ ต้องตัดหัวขั้วและส่วนที่เน่า แล้วบรรจุในปี๊บที่ภายในรองด้วยถุงพลาสติก ถ้าระยะทางไกลจากตลาดมากหรือจำเป็นต้องเก็บผลสตรอเบอรี่ไว้ค้างคืนการใส่น้ำตาลเพื่อรักษาคุณภาพของผล โดยใช้น้ำตาล 4 กก. ต่อผลสตรอเบอรี่ 10 กก.

การเก็บเกี่ยว
เนื่องจากผลสตรอเบอรี่ช้ำง่าย การเก็บเกี่ยวต้องคำนึงถึงระยะทางในการขนส่งสู่ตลาดถ้าระยะทางไกลต้องเก็บผลสุกหรือเห็นสีแดง 50% ซึ่งจะได้ผลแข็งสะดวกแก่การขนส่ง ถ้าระยะทางใกล้ควรเก็บผลสุกหรือสีแดง 75% เวลาที่เก็บ ควรเก็บตอนเช้า เมื่อเก็บแล้วไม่ควรให้ผลถูกแสงแดด ซึ่งจะทำให้ผลเน่าเร็วควรเก็บทุก 1-2 วัน

การติดดอกออกผล
เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง และช่วงแสงสั้นเข้าซึ่งประมาณเดือนพฤศจิกายน สตรอเบอรี่จะเริ่มติดดอกและผลจะสุกหลังจากติดดอก 21-25 วัน ผลสตรอเบอรี่ระยะแรกจะมีสีเขียว และค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีขาว เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม มีรสเปรี้ยวปนหวาน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-3.5 ซม.ผลจะสุกมากที่สุดเดือนมีนาคม และจะหมดประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม